Bestuur SNVA 

Het bestuur van de SNVA bestaat uit de volgende leden:

 Linda van Veen, voorzitter
 Elske Klein, eerste secretaris
 Ruth Boerekamp, tweede secretaris
 Wendy Molendijk, penningmeester

    Michelle Sliedrecht, nieuwsbrief (Heet v/d Naald)

    Stefan Veenstra, o.a. intervisie       

   

 

 

Banknummer: NL28 ABNA 0568342844

Copyright SNVA. Alle rechten voorbehouden