Diagnose 

Nadat de dierenarts de ziektegeschiedenis van uw dier met u heeft doorgesproken, zal hij het eerst aan een regulier onderzoek onderwerpen. Treft hij daarbij aandoeningen aan die niet met acupunctuur te behandelen zijn, dan zal hij een reguliere behandeling van uw huisdier voorstellen. Is er geen sprake van dergelijke aandoeningen, dan volgt een onderzoek dat erop gericht is vast te stellen welke acupunctuurbehandeling het meest geschikt is.

Afhankelijk van het type dier en de aard van de klachten kan de arts ertoe besluiten al direct een acupunctuurbehandeling in te zetten. Het is ook mogelijk dat hij aanvullend onderzoek nodig heeft om een totaalbeeld te krijgen van de klacht en de factoren die een rol spelen bij de ziekte - en bij de patiënt als geheel. De arts kan dan gebruik maken van verschillende vormen van diagnostiek, bijvoorbeeld: 

 de tong-pols diagnostiek, een methode die vooral in de klassieke Chinese acupunctuur veel gebruikt wordt;
 het identificeren van gevoelige punten op het lichaam;
 het elektrisch doormeten van meridianen, als onderdeel van de elektro-acupunctuur;
 spiertests;
 andere, meer intuïtieve methodes.

 

Copyright SNVA. Alle rechten voorbehouden