De duur van een behandeling

Duur en frequentie van een acupunctuurbehandeling hangen af van verschillende factoren, waaronder de aard en ernst van de aandoening, en het moment waarop de klacht is ontstaan. In het algemeen duurt een behandeling 10 tot 45 minuten. 

Voor een eenvoudig, acuut probleem als maagdarmstoornis, kan één behandeling genoeg zijn. Bij chronische aandoeningen als artrose of allergie zullen één of twee behandelingen per week gedurende ongeveer een maand noodzakelijk zijn, voordat kan worden vastgesteld of er een gunstig effect optreedt. Het kan zijn dat de behandeling daarna nog een aantal maanden moet worden voortgezet met (meestal) een lagere frequentie.
Copyright SNVA. Alle rechten voorbehouden