Beroepsvereniging van dierenartsen 

De Samenwerkende Nederlandse Veterinaire Acupuncturisten (SNVA) is een beroepsvereniging van reguliere dierenartsen die gekwalificeerd zijn om acupunctuur toe te passen bij dieren. 

De vereniging:
 verstrekt informatie over acupunctuur in de diergeneeskunde (veterinaire acupunctuur);
 bevordert de toepassing van de veterinaire acupunctuur in Nederland;
 bevordert wetenschappelijk onderzoek en verzamelt literatuur op het gebied van veterinaire acupunctuur;
 bevordert de samenwerking met buitenlandse verenigingen en/of stichtingen met een gelijk of aanverwant doel.

Binnen de SNVA zijn diverse commissies actief om deze doelstellingen te realiseren, zoals een activiteitencommissie en een wetenschappelijke commissie.
Copyright SNVA. Alle rechten voorbehouden