Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de SNVA staat open voor alle afgestudeerde dierenartsen die belangstelling hebben voor de toepassing van acupunctuur in de diergeneeskunde. Studenten diergeneeskunde kunnen kandidaat-lid worden.
Leden van de SNVA die voldoen aan bepaalde criteria voor wat betreft acupunctuuropleiding en –nascholing, vindt u op een speciale doorverwijslijst elders op deze site. Voor nadere informatie over opleidingscriteria en opleidingsinstituten kunt u contact opnemen met het bestuur: info@acupunctuurbijdieren.nl .

Banknummer((IBAN): NL28 ABNA 056.83428.44

 

Kosten overzicht lidmaatschap/jaar: Dierenarts op doorverwijslijst: 50 Euro Dierenarts niet vermeld op doorverwijslijst: 40 Euro. Student Diergeneeskunde: 25 Euro. Lidmaatschap IVAS (juli t/m juni jaar erop volgend) 85 Euro (afh, van koers).

 

 

 

Copyright SNVA. Alle rechten voorbehouden